Prohlídky podzemních prostor a chodeb

Komplex podzemních prostor a chodeb, někdy nesprávně označovaný jako katakomby, je součástí Husitského muzea. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora. Často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Prohlídková trasa, doplněná o pět zastavení přibližujících využití lochů, má délku přibližně 500 metrů, vstup je ze Staré radnice, výstup v domě čp. 6.

Otevírací doba

duben–září

úterý–neděle 10.00–17.00

(poslední prohlídka podzemí v 16.00)

říjen–březen

středa–sobota 10.00–17.00

(poslední prohlídka podzemí v 16.00)

Vstupné

základní 100 Kč

snížené 70 Kč

Kontakt

Husitské muzeum

Žižkovo náměstí 1, Tábor 390 01

tel.: +420 774 059 263

e-mail: objednavky@husitskemuzeum.cz

www.husitskemuzeum.cz

Hotel Grand Tábor v Táboře hodnocení